top of page
kids 1_3x-min.png

KIDS
COURSE

หลักสูตรการเรียนที่ดีที่สุดสําหรับเด็ก คือการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ทําให้การเรียนไม่น่าเบื่อ 

เน้นพัฒนาทักษะด้านภาษาของเด็กให้เหมาะสมตามช่วงวัย ซึ่งการที่ได้โต้ตอบจริงๆกับอาจารย์ต่างชาติเจ้าของภาษาแบบตัวต่อตัวจะทําให้เห็นผลเร็ว เพราะเด็กจะเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ และได้รับการพัฒนาทักษะที่ถูกต้องทั้ง 4 ด้านพร้อมกัน

ช่วยให้น้อง ๆ สนุกกับการได้แลกเปลี่ยนภาษาใหม่ ๆ ไม่เกิดความเกรงกลัวที่จะสื่อสาร เพื่อให้เข้าใจซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งเสริมสร้างความมั่นใจ

ON - SITE COURSE

(เริ่มต้น 20 ชั่วโมง) เรียนคลาสละ 1.30 - 2 ชั่วโมง

table 1_3x-min compress.png

General
Onsite Course
คอร์สนอกสถานที่
ภาษาระดับทั่วไป
สําหรับเด็กเล็ก-เด็กโต
2 - 12 ปี

Tutor at home
เรียนตัวต่อตัว
อาจารย์ไปสอนที่บ้าน

Teacher level
ระดับครู

NO of hours
จำนวนชั่วโมง

Promotions Price
ค่าเรียนโปรโมชั่น
เริ่มต้น

Normal Price
ค่าเรียนปกติ

Junior &
Senior teacher

อาจารย์ต่างชาติ/
เจ้าของภาษา

**ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้ไปสอน**

20

26,900

29,800

30

39,500 

44,700

40

51,400 

59,600

60

76,500

89,400

90

114,000

134,100

120

149,090

178,800

180

198,900

268,200

table 2_3x-min compress.png

(เริ่มต้น 20 ชั่วโมง)
เรียนคลาสละ 30 นาที - 1 ชั่วโมง

ONLINE
COURSE

table 4_3x-min.png

General
Onsite Course
คอร์สนอกสถานที่
ภาษาระดับทั่วไป
สําหรับเด็กเล็ก-เด็กโต
2 - 12 ปี

Bang Bang Pro
เรียนออนไลน์
ตัวต่อตัว

Teacher level
ระดับครู

NO of hours
จำนวนชั่วโมง

Promotions Price
ค่าเรียนโปรโมชั่น
เริ่มต้น

Normal Price
ค่าเรียนปกติ

Junior
อาจารย์ต่างชาติ
(Asian/European)

20

13,900

20,000

40

24,900

40,000

60

90

120

180

20

40

60

90

120

Senior
อาจารย์เจ้าของภาษา
(Native)

36,900

54,900

70,900

102,900

15,900

27,900

40,900

59,900

77,900

88,000

59,000

117,000

178,000

24,000

46,000

69,000

103,000

136,000

180

113,900

203,000

Free ค่าธรรมเนียม!!! ตัดชำระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์กับธนาคารที่ร่วมรายการ
หรือโปรแกรมชำระ ผ่อนได้นานสูงสุดถึง 10 เดือน*

3_3x-min.png
3-2_3x-min.png
Asset 9_3x-min.png

อาจารย์ทุกท่านเป็นอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนจริง จากโรงเรียน สถาบัน และมหาลัยทั่วประเทศ มีใบรับรอง จบการสอน
ทํางานถูกกฏหมายและเสียภาษีถูกต้อง นักเรียนสามารถพิจารณา Resume ของผู้สอนได้ และเลือกอาจารย์ที่ชอบด้วยตนเอง

bottom of page