top of page

Academic course

Toefl / Ielts / Toeic etc.

ภาษาเพื่อการสอบวัดระดับ

NOTE : อาจารย์ทุกท่านเป็นอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนจริง จากโรงเรียน สถาบัน และมหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ ผู้เรียนสามารถพิจารณา Resume ของผู้สอนด้วยตนเอง 

TOEFL &  IELTS

Pre -IELTS / TOEFL

 คอร์สเรียนปรับพื้นฐานสำหรับผู้ที่ต้องการสอบ  IELTS /TOEFL แต่พื้นฐานไม่ดี หรือต้องการเรียนแกรมม่า เพื่อเตรียมตัวทำข้อสอบ IELTS / TOEFL

Mock-Up Test 

 สำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบ IELTS / TOEFL ต้องการเน้นทำข้อสอบเยอะ ๆ หรือต้องการเน้นเรียนพาร์ทใดพาร์ทหนึ่งที่เรายังไม่มั่นใจ เน้นการทำข้อสอบเสมือนจริง ! 

- Writing Part

- Speaking Part

- Reading Part

- Listening Part

Strategy and tactics

      รวบรวมเน้น ๆ ถึงเทคนิคในการทำข้อสอบ IELTS / TOEFL ให้ได้คะแนนตามที่ต้องการ รวมเนื้อหาแบบ  Intensive คัดสรรมาแต่แก่น ๆ ได้ชัวร์ !

Speed-up 

 คอร์สเรียนสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มคะแนน IELTS / TOEFL ให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยสามารถเลือกพาร์ทที่ต้องการเพิ่มคะแนนในการเรียนได้เองเน้นแก้ไขจุดอ่อน และเสริมจุดแข็ง เพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย ในระยะเวลาสั้นที่สุด

Pre-Toeic

 คอร์สเรียนปรับพื้นฐานสำหรับผู้ที่ต้องการสอบ  TOEIC แต่พื้นฐานไม่ดี 

TOEIC

Strategy and tactics

  รวบรวมเน้น ๆ ถึง เทคนิคในการทำข้อสอบ TOEIC ให้ได้คะแนนตามที่ต้องการ รวมเนื้อหาแบบ  Intensive คัดสรรมาแต่แก่น ๆ ได้ชัวร์ !

Mock- up test

สำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบ TOEIC ต้องการเน้นทำข้อสอบเยอะ ๆ หรือต้องการเน้นเรียนพาร์ทใดพาร์ทหนึ่งที่เรายังไม่มั่นใจ เน้นการทำข้อสอบเสมือนจริง ! 

- Reading Part

- Listening Part

 

Speed-up

 คอร์สเรียนสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มคะแนน TOEIC ให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยสามารถเลือกพาร์ทที่ต้องการเพิ่มคะแนนในการเรียนได้เองเน้นแก้ไขจุดอ่อน และเสริมจุดแข็ง เพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย ในระยะเวลาสั้นที่สุด

" คลาส Private เราออกแบบคอร์สเพื่อมุ่งเน้นไปที่พื้นฐานและความต้องการของผู้เรียนรายบุคคล โดยจัดให้มีความยืดหยุ่น และยังคงประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียนเอง นั่นคือ อาจารย์ผู้สอนจะออกแบบหลักสูตรการเรียนขึ้นมาใหม่ โดยเฉพาะ โดยอ้างอิงจากตัวนักเรียน จึงทำให้หลักสูตรมีความแตกต่างกันไปตามบุคคล เพื่อประสิทธิภาพขั้นสูงสุดของการเรียน  "

 

No pre-packaged courses, no generic methods - a course truly designed around you.

 หลักสูตรที่ดีที่สุดคือ การที่หลักสูตรปรับเปลี่ยนตามพื้นฐาน ความต้องการ และพัฒนาการของตัวนักเรียนเอง หลักสูตรของการเรียนที่แท้จริงนั้น อยู่ที่ตัวนักเรียนเป็นที่ตั้ง

bottom of page