top of page
view-modern-business-skyscrapers-glass-sky-view-landscape-commercial-building.jpg

Corporate Training

อบรมภาษาอังกฤษสำหรับบริษัท

ทีมงานได้รับข้อมูลแล้ว! เราจะดำเนินการติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด

"เราออกแบบหลักสูตรเฉพาะเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของบริษัทคุณ"

Corporate Training ที่ The Language Thailand

knowledge (1).png

หลักสูตรมีความเฉพาะตรงกับความต้องการของบริษัท

abc 1.png

ครอบคลุมทุกระดับภาษาตั้งแต่
เริ่มต้นจนถึงระดับผู้เชี่ยวชาญ

chart 1.png

ระบบติดตามคลาสเรียนออนไลน์ และการวัดประเมินผลรายบุคคล

Our Services

รูปแบบ Corporate Training ที่ The Language Thailand จัดขึ้น

Waiting Room

เน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมโดยรวมมากที่สุด

In-House Training

เราเชื่อว่า การฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้การเรียนภาษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

โครงสร้างของหลักสูตร ออกแบบมาเพื่อ ให้ตอบโจทย์ต่อความเชื่อนี้ โดยเริ่มจากการ
ประเมินระดับความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน การเลือกโปรแกรมการเรียนที่เหมาะสม เน้นการมีส่วนร่วมในห้องเรียนของผู้เรียน และเลือกผู้ฝึกสอนที่มีแนวทางการสอนแบบเชื่อมโยง

image 8.png
Waiting Room
image 9.png

เน้นความสะดวกในการเรียน เรียนที่ไหนก็ได้ ทุกเวลา

Online Training

จัดคอร์สอบรมแบบออนไลน์ Online เรียนเป็นกลุ่ม เรียนได้ทุกที่ผ่านโปรแกรม Zoom หรือ Google meet ใช้งานง่าย ผ่านโทรศัพท์ โน๊ตบุ๊ค หรือแท็บเล็ต สามารถเรียนที่ไหนก็ได้ ทุกเวลาถ้ามีอินเทอร์เน็ต สอนสดโดยครูต่างชาติ/ครูเจ้าของภาษา เหมาะสำหรับผู้เรียนทุกเพศทุกวัย

Waiting Room

เน้นการทำกิจกรรมที่เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ

Workshop & Seminar

กิจกรรมที่เน้นการเรียนรู้แบบ "hands-on" เน้นการฝึกทักษะ ทางปฏิบัติ การทำงานกลุ่มการเรียนรู้เทคนิคการทำงานใน สายอาชีพต่างๆ แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์และเนื้อหา ของกิจกรรมช่วยส่งเสริมให้ผู้ข้าร่วมมีความมั่นใจในการปฏิบัติตามที่ได้เรียนรู้ได้ดีและรวดเร็วขึ้นด้วย

image 10.png

Highlighted Features

เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนที่ยอดเยี่ยมให้กับผู้เรียน

Waiting Room
image 11.png

Our Benefits

Group 3680.png

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ให้ความสำคัญ ในการพูดและ สื่อสารในสถานการณ์ในชีวิตประจำวันหรือบริบทของ
การทำงาน เช่น การประชุม การพูดคุยทางโทรศัพท์ การนำเสนองาน รวมถึง การเขียนอีเมล์ ทักษะที่มี
ประโยชน์ ในการนำ ไปใชระดับมืออาชีพ

Group 3680.png

คอร์สภาษาของ The Language เรานำเสนอตั้งแต่ คอร์สภาษาอังกฤษทั่วไป , คอร์สที่ปรับแต่งเล็กน้อย ให้เหมาะสม กับบริษัท รวมถึงการออกแบบหลักสูตร
เฉพาะให้ตรงกับความต้องการของบริษัท

Group 3680.png

เรามีคอร์สให้เลือกซึ่งครอบคลุมทุกระดับภาษา ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นจนถึงระดับผู้เชี่ยวชาญ

Our Methodology

หลักสูตรของ The Language Thailand มีมาตราฐานสากล

Waiting Room
Group 3680.png

มากกว่า 70% ของ การเรียนมาจาก การฝึกฝน และปฏิบัติจริง !

การเรียนรู้ มีความเกี่ยวเนื่องกับสิ่งรอบตัว เป็นความรู้ที่มีประโยชน์ และนำไปใช้ได้จริง ทำให้คุณสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่าง มีประสิทธิภาพสูงสุด

ฟรี! Workshop ภายในคอร์สเรียน

Group 3680.png

ทีมอาจารย์ที่มีคุณภาพและผ่าน
การรับรองระดับสากล

หลักสูตรนี้ได้รวบรวมบทเรียน ที่มีคุณภาพ และสอนโดยอาจารย์ผู้ทรง คุณวุฒิ ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ และคำแนะนำในการเรียนทันที ซึ่ง เรามั่นใจว่า จะทำให้คุณพัฒนา ทักษะ และความมั่นใจ ในการใช้ภาษาได้

ผ่านการอบรมเพื่อการสอนและได้รับการรับรองสากล

Group 3680.png

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรฟรี

หลักสูตรสามารถปรับแต่งตามระดับภาษาของผู้เรียน และจุดมุ่งหมาย ของการเรียน จัดตารางเวลา ได้ตามความต้องการ เราสามารถไปสอน ได้ถึงที่บริษัท หรือไม่ว่าจะเป็นการเรียนแบบออนไลน์ ในทุกๆคอร์ส จะมีการวัดระดับทางภาษาก่อนเรียน ประเมินผลระหว่างเรียน และหลัง จบคอร์สเรียนเพื่อให้ได้ผลการเรียนตามเป้าหมายของบริษัทอย่างสูงสุด

เราใช้แบบวัดระดับภาษาจาก Oxford

confident-businessman-with-colleague-standing-outside-office-building.jpeg

Highlighted Features

เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนที่ยอดเยี่ยมให้กับผู้เรียน

ระบบติดตามคลาสเรียน
ออนไลน์และการวัดประเมินผลรายบุคคล

เข้าสู่ระบบติดตามผลการเรียนออนไลน์ ที่ไหนเวลาไหนก็ได้ เช็คความคืบหน้า ของพนักงานแต่ละท่าน แผนการเรียน ในแต่ละคลาส รวมถึง report รายบุคคล แนะนำทักษะที่ควรพัฒนาต่อไป

ออกแบบหลักสูตรให้ตรง
กับความต้องการของ ตัวผู้เรียนและบริษัท

หลักสูตรการอบรม ออกแบบเพื่อให้คุณได้ ผลลัพธ์ที่สามารถวัดผลได้ และมีผลการเรียน ที่สามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่าง
แท้จริง โดยเราจะมุ่งเน้นไปที่การให้คำแนะนำ และปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน ให้มีความ เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน

มีการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษจากทางเรา

ผู้เรียนที่ The Language Thailand ทุกคนที่ได้ผ่านการฝึกอบรมในคอร์สต่างๆจะได้รับประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษ เพื่อยืนยันการสำเร็จจบคอร์ส

มี Online Application ให้ใช้ฟรี! สำหรับผู้เรียน ภายในคอร์สเรียน

Online Application สำหรับนักเรียน The Language Thailand ที่ทำให้ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา

English_Central.webp

Our Students

The language Thailand ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศเพื่อจัด In-House Training