top of page

OUR STUDENTS

ผลงานการสอนมากกว่า 3,000 คน ทั้งคอร์สเรียนตัวต่อตัว นอกสถานที่ และคอร์สอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับองค์กร และบริษัท ทางทีมอาจารย์และทีมงาน ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้โอกาส The Language Thailand 

Line : @thelanguage.th