เราเป็นศูนย์ออนไลน์ ท่ีรวบรวมอาจารย์เจ้าของภาษา (Naitve speaker) ที่เยอะที่สุด จาก

สถาบันภาษา โรงเรียน และมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล พร้อมส่งตรงไป

สอน ทั้งที่บ้านและบริษัท (IN HOUSE TRAINING) ตามความต้องการ

       การเรียนการสอนของเราเป็นแบบ private class คือคลาสเรียนส่วนตัว จนถึงกลุ่ม

ขนาดเล็กผู้เรียนสามารถกำหนดตารางเรียน สถานที่เรียน และเนื้อหาเรียนที่ตรงกับ

ความต้องการของตนเอง

WHO IS TEACHER ?

           ทีมอาจารย์ต่างชาติของเรา ได้รับความร่วมมือกับอาจารย์เจ้าของภาษา (native speaker)

จากสถาบันภาษา โรงเรียน และมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วกรุงเทพฯ เพื่อเข้าไปจัดรูปแบบการเรียนการสอน

พัฒนาทักษะทางภาษา ให้กับเด็กนักเรียน และผู้สนใจ ทั้งส่วนบุคคลและนิติบุคคล อาทิเช่น บ้าน โรงเรียน

สอนภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัท ที่ต้องการพัฒนาให้พนักงานสามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สามได้ดีขึ้น

        ทีมอาจารย์ต่างชาติ เป็นอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนจริง เป็นอาจารย์จริงในเมืองไทย (อาจารย์จาก fast english/inlingua/ecc/aua/british counsil และอื่นๆอีกมากมาย ) ไม่ใช่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาพำนักพักพิง

ในเมืองไทย แล้วหารายได้เสริม โดยการสอนภาษา ซึ่งในหลายสถาบัน มีอาจารย์เช่นนี้จำนวนมาก  ฉะนั้นทาง

เราจึงกล้ารับประกันผลการเรียนการสอน โดยอาจารย์ต่างชาติทุกคน สามารถสื่อสารภาษาไทย เข้าใจรูปแบบ

การเรียนการสอนแบบคนไทย รวมถึงปัญหาในการเรียนการสอนของคนไทยได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ผลลัพธ์ทาง

การสอนของทีมอาจารย์ของ The language ได้ผลตอบรับอย่างดีเยี่ยมเสมอมา

     ผู้เรียนสามารถมั่นใจได้ว่า ทุกระบบของการเรียนมีมาตรฐานสากลอย่างแน่นอน ผู้เรียนที่กังวลว่าพื้นฐานไม่ดี

กลัวจะเรียนไม่รู้เรื่อง ไม่ต้องกังวลค่ะ เราท้ากล้าไปทดลองเรียนก่อน รับประกันผลแน่นอน!

 LANGUAGES

BUSINESS LICENSE