top of page
Aca new-100-min (1).jpg

ACADEMIC

คอร์สภาษา
เพื่อการสอบวัดระดับ

TOEFL / IELTS / TOEIC ETC.

NOTE : อาจารย์ทุกท่านเป็นอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนจริง จากโรงเรียน สถาบัน และมหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ ผู้เรียนสามารถพิจารณา Resume ของผู้สอนด้วยตนเอง

" คลาส Private เราออกแบบคอร์สเพื่อมุ่งเน้นไปที่พื้นฐานและความต้องการของผู้เรียนรายบุคคลโดยจัดให้มีความยืดหยุ่นและยังคงประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียนเองนั่นคือ อาจารย์ผู้สอนจะออกแบบหลักสูตรการเรียนขึ้นมาใหม่ โดยเฉพาะ โดยอ้างอิงจากตัวนักเรียน จึงทำให้หลักสูตร์มีความแตกต่างกันไปตามบุคคลเพื่อประสิทธิภาพขั้นสูงสุดของการเรียน "

NO PRE-PACKAGED COURSES, NO GENERIC METHODS - A COURSE TRULY DESIGNED AROUND YOU.

หลักสูตรที่ดีที่สุดคือ การที่หลักสูตรปรับเปลี่ยนตามพื้นฐาน ความต้องการ และพัฒนาการของตัวนักเรียนเอง หลักสูตรของการเรียนที่แท้จริงนั้น อยู่ที่ตัวนักเรียนเป็นที่ตั้ง

Asset 9_3x-min.png
TOEFL &  IELTS
Asset 2_3x-min.png

Pre -IELTS / TOEFL

คอร์สเรียนปรับพื้นฐานสำหรับผู้ที่
ต้องการสอบ IELTS / TOEFL แต่พื้นฐานไม่ดี หรือต้องการเรียนแกรมม่า เพื่อเตรียมตัวทำข้อสอบ IELTS / TOEFL

Asset 3_3x-min.png

Strategy and tactics

รวบรวมเน้น ๆ ถึงเทคนิคในการทำข้อสอบ IELTS / TOEFL ให้ได้คะแนนตามที่ต้องการ รวมเนื้อหาแบบ Intensive คัดสรรมาแต่แก่น ๆ ได้ชัวร์ !

Asset 5_3x-min.png

Mock-Up Test 

คอร์สเรียนปรับพื้นฐานสำหรับผู้ที่สำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบ IELTS / 
TOEFL ต้องการเน้นทำข้อสอบเยอะ ๆ หรือต้องการเน้นเรียนพาร์ทใดพาร์ทหนึ่งที่เรายังไม่มั่นใจ เน้นการทำข้อสอบเสมือนจริง ! 
- Writing Part
- Speaking Part
- Reading Part
- Listening Part

Asset 4_3x-min.png

Strategy and tactics

คอร์สเรียนสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มคะแนน IELTS / TOEFL ให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยสามารถเลือกพาร์ทที่ต้องการเพิ่มคะแนนในการเรียนได้เองเน้นแก้ไขจุดอ่อน และเสริมจุดแข็ง เพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย ในระยะเวลาสั้นที่สุด

TOEIC
Asset 6_3x-min.png

Pre-Toeic

คอร์สเรียนปรับพื้นฐานสำหรับผู้ที่
ต้องการสอบ TOEIC แต่พื้นฐานไม่ดี 

Asset 7_3x-min.png

Strategy and tactics

รวบรวมเน้น ๆ ถึง เทคนิคในการทำข้อสอบ TOEIC ให้ได้คะแนนตามที่ต้องการ รวมเนื้อหาแบบ Intensive คัดสรรมาแต่แก่น ๆ ได้ชัวร์ !

Asset 8_3x-min.png
Asset 9_3x-min.png

Mock-Up Test 

คอร์สเรียนปรับพื้นฐานสำหรับผู้ที่สำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบ TOEIC ต้องการเน้นทำข้อสอบเยอะ ๆ หรือต้อง
การเน้นเรียนพาร์ทใดพาร์ทหนึ่งที่เรายัง
ไม่มั่นใจ เน้นการทำข้อสอบเสมือนจริง ! 
- Reading Part
- Listening Part

Speed-up

คอร์สเรียนสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มคะแนน TOEIC ให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยสามารถเลือกพาร์ทที่ต้องการเพิ่มคะแนนในการเรียนได้เองเน้นแก้ไขจุดอ่อน และเสริมจุดแข็ง เพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย ในระยะเวลาสั้นที่สุด

bottom of page